2021-22 Her får du adgang til dine skriftlige tilstedeværelseseksamener. Alle disse eksamener gennemføres på Innowells godkendte eksamenssteder og er låst med en kode, som først udleveres når du møder op til tilstedeværelseseksamen. 2021-22

Skill Level: Beginner